autrans_

ขั้นตอนการใช้บริการกับ Autrans

  1. ทางบริษัท Autrans จะทำการทั้งหมดเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งสินค้าทางเครื่องบิน
  2. เมื่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้วเราจะมีรหัสสินค้าให้ท่านที่ใช้สำหรับเป็นหลักฐานสำหรับการส่งสินค้า
  3. ให้ทางลูกค้าเขียนข้อมูลลงบนสินค้าที่ทำการส่ง
  4. การจัดส่งสินค้ามีเงื่อนไขว่าต้องมีน้ำหนัก 10 กิโลกรัมขึ้นไปเท่านั้น เมื่อสินค้าถึงแล้วทาง Autrans จะแจ้งให้ท่านทราบ สินค้าทุกอย่างบริการส่ง "ฟรี"

 

box-x

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >> Contact Us