ship-

การขนส่งทางเรือจะเป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีมากมายหลายประเภท สามารถส่งสินค้าได้คราวล่ะจำนวนมาก ราคาย่อมเยากว่าการขนส่งทางอื่นๆ ดังนั้นการขนส่งทางเรือจึงจัดเป็นการขนส่งอันมีความสำคัญที่สุดอีกทั้งยังมีคนใช้บริการมากที่สุด หากนำไปเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ เพราะมีต้นทุนในการขนส่งต่ำและขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยสินค้าที่ส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงในตู้ หลังจากนั้นก็ขนย้ายตู้ไปขึ้นไว้บนเรือ Container Ship เรือขนส่งนี้จะมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการขนสินค้าด้วย โดยท่าเรือที่สามารถรองรับเรือประเภทนี้  ต้องเป็นท่าเรือเฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจอดเรือขนส่ง ทั้งในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีทั้ง ท่าเทียบเรือ, เขื่อนกั้นคลื่น, สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายต้องครบ

ship_

เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้าถ้าเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ

ความล่าช้าของการขนส่งทางเรือ มีสาเหตุมาจากการขนส่งทางน้ำนั้นมีการบรรจุปริมาณสินค้าต่อเที่ยวแบบมหาศาล จึงส่งผลให้อัตราวิ่งของเรือขนส่งช้ามาก ระยะเวลาในการขนส่งก็เลยนาน ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งน้ำอัดลมจากกรุงเทพไปจังหวัดชลบุรี ถ้าส่งโดยทางรถจะใช้เวลา 5 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการขนส่งทางเรือจะใช้เวลา 3 วัน เป็นต้น จากความล่าช้านี้เองอาจส่งผลกระทบต่อ Inventory Turn ได้ หากลองมองจากตัวอย่างที่ยกมา สินค้าที่ส่งจากกรุงเทพไปชลบุรีใช้เวลา 5 ชั่วโมง เมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อย การดำเนินงานในเรื่องของใบเสร็จรวมทั้งการจ่ายเงินก็สามารถทำได้เลย ในวันเดียวกันกับที่ส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ แต่การขนส่งทางเรือใช้เวลา 3-4 วัน กว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินล่าช้าไปอีก 3-4 วัน จากปัจจัยตรงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนรวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นๆ

นอกจากนี้ท่าเทียบเรือสำหรับการขนส่งก็ยังมีจำกัด นอกจากการเดินเรือจะยังไม่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ได้แล้ว ท่าเทียบเรือก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัย แม้ว่าทางรัฐเองจะมีท่าเทียบเรือตั้งอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เช่น สงขลา,  ภูเก็ต,  ระยอง, ชลบุรี เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นท่าเรือใช้สำหรับการขนถ่าย Container เป็นหลัก จากความขาดแคลนทำให้ทางเอกชนต้องพยายามสร้างท่าเรือส่วนตัวขึ้นมาเอง แต่ขั้นตอนการขอนุญาติยุ่งยาก นอกจากนี้พื้นที่ซึ่งจะนำมาทำท่าเทียบเรือต้องเป็นบริเวณริมน้ำขนาดใหญ่ และรถต้องเข้าถึงได้ด้วย แน่นอนว่าราคาที่ดินก็ต้องมีราคาสูง