Thai-beverage-logistics

บริษัท Thai beverage logistics จำกัด เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นฐานในการกระจายสินค้า ในบริเวณภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระบบการขนส่งของอาเซียน พร้อมรองรับการกระจายสินค้าอย่างครอบคลุม ทั่วถึงตามหลักวิสัยทัศน์ 2020

ปัจจุบัน บริษัท Thai beverage logistics จำกัด รับผิดชอบการขนส่งสินค้ากลุ่ม Thai beverage ปริมาณ 4,000 ล้านลิตร/ปี มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ถึง 3 แห่ง คือ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งปี 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งปี 2556 ส่วนจังหวัดลำปาง ก่อตั้งปี 2560 รวมทั้งศูนย์ขนส่งหลัก 2 แห่ง คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมศูนย์ขนส่งย่อยอีก 13 แห่ง โดยมีรถขนส่งสินค้า ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ , 10 ล้อ , 18 ล้อ , 22 ล้อ จำนวนทั้งหมด 1,380 คัน การดำเนินงานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้มีการพัฒนาระบบการขนส่งอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการขยายฐานการกระจายสินค้า ไปสู่ภูมิภาคอย่างมีนัยยะสำคัญพร้อมลดต้นทุนค่าขนส่งไปได้มาก ตลอดจนสามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า

Thai-beverage

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท Thai beverage logistics  จำกัด  ได้ออกมาเปิดเผยว่า การประกอบธุรกิจอันมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง คือ ต้นทุนของการขนส่งสินค้า จากที่นายฐาปน ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับหอการค้าไทย จึงพบว่าต้นทุน logistics กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยจัดว่ามีอัตราสูง ถ้านำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเดียวกัน โดยรวมอัตราเฉลี่ยจำนวน 18-26 % ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนค่อนข้างมากสำหรับการขนส่ง โดยในกลุ่ม Thai beverage มีการขนส่งสินค้าปริมาณมากกว่า1,750 ล้านลิตร ถ้ารวมเสริมสุขเข้ามาด้วยตัวเลขก็จะอยู่ที่ 2.4 พันล้านลิตร หรือประมาณ 4 หมื่นกว่าเที่ยวในหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้น Thai beverage จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ศูนย์การกระจายสินค้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 14 ไร่ และมีพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า  8,000 ตารางเมตร จัดเก็บสินค้า 4,284 พาเลท รวมทั้งมีจุดขึ้น – ลงสินค้า สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อ , 10 ล้อ , 18 ล้อ , 22 ล้อ ถึง 16 จุด พร้อมพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ 4,463.16 ตารางเมตร พร้อมระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารทั้งหมดดึงพลังงานมาจากแผงโซล่าเซลล์ 100 % อันเป็นพลังงานสะอาด พร้อมใช้ระบบ TOMS Mobile ซึ่งติดตั้งใน Smart Phone จะทำหน้าที่ระบุจำนวนสินค้าพร้อมสถานที่จัดส่ง อีกทั้งยังส่งข้อมูลตำแหน่งรถและระยะเวลาที่จะเดินทางไปถึงปลายทางได้อย่างแม่นยำ