Chiangmai-image

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกอบพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ณ อาคารเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า จ.เชียงราย โดยสร้างบนพื้นที่กว่า 336 ไร่ บนถนนทางหลวง 1356 ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เป็นระยะทาง 1 กม. ใช้งบก่อสร้างไปทั้งหมด 1,360 ล้านบาท ตามแผนจะก่อสร้างจะพร้อมเปิดให้บริการระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2563

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ให้กลายเป็นเส้นทางการค้าในเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ซึ่งเชื่อมต่อลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งยังเป็นการรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงรายอีกด้วย

เป็นการเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน เชื่อมไทย – ลาว – จีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 และถนนสาย R3A เพื่อเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้า รวมทั้งรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีนฝั่งตะวันตก ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

อีกทั้งยังมีการรองรับการเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้า จากเดิมแบบถนนไปสู่แบบระบบราง ตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยมันจะทำให้อำเภอเชียงของกลายเป็นเมืองเอกทางด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ หรือ Logistic Hub เป็นการรูปลักษณ์ของ จ.เชียงราย ให้กลายเป็น Logistic City ประจำภูมิภาค

Chiangmai-pic

ส่วนเส้นทางด้านสาย R3A จัดเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นอย่างมาก ทั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง

เส้นทางการก่อสร้าง จะเริ่มต้นที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 พร้อมเดินทางเข้าสู่บ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ไปยังฝั่ง สปป.ลาว ผ่านแขวงหลวงน้ำทา ก่อนจะเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ชายแดนบ่อเต็น-บ่อหาน พร้อมตรงสู่เมืองเชียงรุ้ง และคุนหมิง เป็นระยะทางทั้งหมด 1,100 กม.

ปัจจุบันการส่งออกสินค้า เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภททั้งผัก , ผลไม้สด , สินค้าอุปโภค-บริโภค , เครื่องจักร , วัสดุก่อสร้าง ทำให้มูลค่าการค้าผ่านด่านเชียงของมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกผ่านด่านกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้กรมการขนส่งทางบกจึงได้เล็งเห็น ความสำคัญของการพัฒนาเส้นทางการค้า ซึ่งรองรับการลงทุนระหว่างประเทศไทย , สปป.ลาว , จีนฝั่งตะวันตก จึงได้เกิดโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้าเชียงของ

ถ้าเส้นทางนี้สำเร็จเมื่อไหร่ มันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นที่ทำการของหน่วยงาน ศุลกากร, ตรวจคนเข้าเมือง , การตรวจกักกันพืชและสัตว์ อีกด้วย ทำให้ผู้ประกอบการที่ขนส่งสินค้าข้ามไปมา สามารถใช้บริการที่ศูนย์เชียงของ เป็นจุดบริการแบบ One Stop Service