aec-

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดอุดร เร่งจี้รัฐบาล ผ่านทางกรอ.เพื่อให้รีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม ทั้งเรื่องเดิมและเรื่องใหม่ เรื่องเดิม คือ จากวงแหวนรอบ 2 ให้ขยายไป 6 เลยวงแหวนตะวันออก จนล่าสุดมีการปลุกแผนถนนบริเวณผังเมือง 4 สาย และกรมทางเสนองบไป 3 โครงการ รอลุ้นจากสำนักงบ

นายสวาท ประธานหอการค้า จังหวัดอุดรธานี ออกมากล่าวว่า คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ผลการประชุมได้ให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของหอการค้า จ.อุดรธานี และภาคเอกชนของอุดรธานี ในการต้องการผลักดันให้เกิดถนนขึ้นมาอีกหลายสาย เนื่องจากสภาพจุดศูนย์กลางของอุดรธานีที่เชื่อมไปยังจังหวัดอีสานตอนบน และประเทศลาว จากการสำรองพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองมีการเติบโตเร็วมาก แต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, การพัฒนาคมนาคม, การขนส่งยังกลับทำไม่สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น จากจุดนี้ถ้าหากยังไม่เร่งพัฒนามันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งภูมิภาค

เราการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในเรื่องของ การอำนวยความสะดวก สร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ โดยการเปิดเส้นทางคมนาคมในบริเวณที่ถูกปิดล้อม เป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพยายามผลักดันจะทำให้เกิดวงแหวนรอบ 2 แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาล จึงรีบพยายามผลักดันขยายถนนวงแหวนรอบแรก ในฝั่งตะวันออก ตั้งแต่แยก Bypass  อุดรธานี-ขอนแก่น ไปจนถึง Bypass  อุดรธานี-หนองคาย จากเดิม 4 ช่องทางให้กลายเป็น 6 ช่องทาง

aec

นายสวาท กล่าวต่อว่า แต่เดิมผังเมืองอุดรเคยกำหนดโครงข่ายถนนไว้หลายสาย แต่ก็ยังไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเสียที จะมีก็เพียงทางหลวงชนบทเท่านั้นที่ ได้รับงบประมาณมาศึกษาความเป็นไปได้รวมทั้งได้รับการออกแบบ 2 สาย คือ สาย จ เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพกับถนนนิตโย เป็นระยะทาง 4.9 กม. และสาย ง8 มีระยะทาง 8.9 กม. ซึ่งภาคเอกชนเคยได้ขอให้รัฐบาลพิจารณางบประมาณ เพื่อนำมาดำเนินการก่อสร้างให้เร็วที่สุด อีกทั้งยังขอให้ช่วยพิจารณาถนนสาย ก7 จากวงแหวนรอบแรกไปยังบ้านหนองใส และถนนสาย ค4 จากวงแหวนรอบแรกไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์สามพร้าว

นายเอนก ผู้อำนวยการแขวงการทางอุดรธานี เปิดเผยว่า ปีนี้ จ.อุดรธานี ได้รับเงินมาเฉพาะซ่อมบำรุงถนนสายหลัก แต่ยังไม่มีโครงการศึกษาหรือก่อสร้างเพิ่มเติม โดยกรมทางหลวงได้เสนอแผนงาน ขอรับการสนับสนุนงบในปีต่อไปในตอนเบื้องต้น 3 แผนงาน แต่สุดท้ายก็ต้องตามดูกันต่อไปว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ ซึ่งทางภาคเอกชนจะขอรับการติดตามด้วยตนเอง