autrans_car_B

        โดยบริษัทรับส่งสินค้าสมัยนี้ได้มีให้เราเลือกหลายบริษัทว่าจะใช้บริการบริษัทใด  โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้าจะพบเจอบ่อย ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลต่างๆนั้นเอง เพราะว่าตามบริษัทจะกำหนดวันหยุดยาวไว้เลย เปัญหาในการส่งของช้าของบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนกันในช่วงเทศกาล ซึ่งในวันหยุดก็จะไม่มีการจัดส่งสินค้าอะไรทั้งนั้น และส่วนใหญ่จะติดเสาร์อาทิตย์ในการส่งสินค้าล่าช้า เพราะว่าวันอาทิตย์ในส่วนใหญ่หลายบริษัทจะหยุดทำการกันวันนั้นเอง ซึ่งเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการส่งสินค้าล่าช้า

autrans_bbt

ปัจจัยของการส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่ากำหนด

        ปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าวันเวลาที่กำหนดคือ ซึ่งในส่วนใหญ่สาเหตุของการส่งสินค้าล่าช้าก็จะมาจากลูกค้าบ้าง และสินค้าตกหล่นอยู่ในโกดังนั้นเอง  และเหตุผลหลักๆเลยคือสินค้าตกหล่นอยู่ในโกดังเพราะความบกพร่องของพนักงานนั้นเอง ซึ่งถ้าเจอสาเหตุนี้ลูกค้าก็จะไม่พอใจในบริษัทขนส่งสินค้าแห่งนี้ เพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของลูกค้า และลูกค้าก็สามารถฟ้องร้องบริษัทนั้นได้ เรื่องของการทำสินค้าหายและไม่มีความรับผิดชอบนั้นเอง แต่ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและสัญญาตามที่ระบุไว้ บริษัทก็ต้องรับผิดชอบสินค้าตามจำนวนเงินในสัญญาว่ารับผิดชอบกี่เปอร์เซ็นต์ โดยเหตุการณ์นี้จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าจะโทรมาตามเป็นหลักนั้นเอง และให้พนักงานตรวจสอบสินค้าว่าหลงอยู่ในโกดังหรือไม่ และให้พนักงานรีบจัดส่งให้นั่นเอง และปัญหาอีกอย่างก็คือลูกค้าเขียนที่อยู่ไม่ชัดเจนนั้นเอง สินค้าถึงถูกตีกลับมาเพราะว่าไม่มีคนรับสินค้า โดยเหตุผลนี้จะถูกพบเจอบ่อยเพราะว่าเป็นความบกพร่องของลูกค้าในการจ่าหน้าซองสินค้า คือจ่าหน้าซองไม่ครบถ้วนและไม่ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นั้นเอง เจ้าหน้าที่เลยไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยทำการตีสินค้ากับไปยังผู้ส่งนั้นเอง เพื่อให้ทำการติดต่อเจ้าของสินค้า ให้มารับและได้ทำการขอที่อยู่ใหญ่นั้นเองเพื่อทำการจัดส่งที่ถูกต้องเป็นหลัก และข้อนี้จะพบเจอบ่อยมากๆในการส่งสินค้า

        โดยปัญหาในการส่งของล่าช้านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางบริษัทและตัวลูกค้าเอง เพราะถ้าสินค้าตกหล่นอยู่ในบริษัทก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเขาที่ไม่ตรวจเช็คสินค้าให้ดีก่อนในการนำส่ง แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของลูกค้าก็คือเขียนที่อยู่ผิดและไม่ครบถ้วน โดยไม่มีการทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ในการโทรให้มารับสินค้าในกรณีไปส่งแล้วไม่มีคนรับสินค้านั้นเอง และเหตุผลพวกนี้ก็คือเหตุผลหลักๆของการขนส่งสินค้าล่าช้านั้นเอง