Container-pic

ปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ จะนิยมใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือ Container Ship เป็นสำคัญ โดย Container เป็นตู้ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมขนาดใหญ่ มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต

การขนส่งทางเรือจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เหตุผลคือ มันมีต้นทุนในการขนส่งต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเล จะเป็นการขนส่งด้วยระบบตู้ Container Box ซึ่งสินค้าที่จะขนส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงตู้ พร้อมขนย้ายตู้ขึ้นไปไว้บนเรือ Container Ship อันมีลักษณะพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า

ซึ่งท่าเรือสำหรับจอดเรือประเภทนี้ จำต้องมีการสร้างแบบในลักษณะเฉพาะ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ , เขื่อนกั้นคลื่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยผู้ที่สนใจในการขนส่งเส้นทางนี้ จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

Container-Oil

ตู้ Container Box

เป็นตู้ขนาดมาตรฐานทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีความแข็งแรงนำมาวางเรียงซ้อนกันได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด เพื่อให้แต่ละตู้ยึดติดกัน ส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2 บาน พร้อมรายละเอียด เช่น หมายเลขตู้ , น้ำหนักของสินค้า เป็นต้น ประเภทของตู้ Container สามารถแบ่งได้ ดังนี้

  • Dry Cargoes ใช้บรรจุสินค้าทั่วไป โดยมีการบรรจุหีบห่อ ซึ่งไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ สินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการกั้นไม่ให้สินค้าเลื่อนหรือขยับ โดยอาจจะใช้ Balloon Bags มาวางถมช่องว่างของสินค้ากับตัวตู้
  • Refrigerator Cargoes มีเครื่องปรับอากาศอยู่ภายใน ต้องปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตู้ หรือเสียบไฟฟ้าจากนอกตู้ และต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะของอุณหภูมิภายในตู้สินค้า
  • Garment Container ได้รับออกแบบในการบรรจุสินค้าประเภทเสื้อผ้า โดยมีราวแขวนเสื้อ ส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้า Fashion ที่ไม่ต้องการพับหรือบรรจุลงใน Packing
  • Open Top ส่วนใหญ่จะมีขนาด 40 ฟุต และปราศจากหลังคา สำหรับใช้บรรจุสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่อาจขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ จึงต้องยกส่วนบนของตู้แทน

Flat-rack มีลักษณะพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตามแบบ Container มาตรฐาน โดยมีความคล้ายกับ Container แต่พื้นเป็น Platform ที่เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าอันมีความพิเศษ เช่น เครื่องจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ เป็นต้น โดยสินค้าเหล่านี้ ตามปกติจะขนส่งด้วยเรือ Conventional Ship แต่เมื่อนำมาขนส่งด้วยเรือ Container แล้ว ก็จะต้องมาใส่ลงใน Flat rack เพื่อให้มันจัดเรียงกองในแบบ Slot อันเป็นลักษณะเฉพาะของเรือที่เป็น Container