PPP-image

กางแผน PPP ลงทุน 4 โครงการ EEC ปี’61 กรศ.กับ กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกันเพื่อเร่งแผนสร้างบุคลากรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับทันทีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการแห่ง กรศ. ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้ทาง กรศ.ได้จัดทำแผนงานโครงการร่วมกับลงทุนจากภาคเอกชน หรือ PPP เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการหลัก ตั้งอยู่ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อันประกอบไปด้วยจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา และดำเนินการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา ,ศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภา , รถไฟฟ้าความเร็วสูง ปลอดมลภาวะ ซึ่งเชื่อมต่อกับ 3 สนามบิน , ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 , ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดร่างขอบข่ายของงาน หรือ TOR ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

ต่อมาจึงจะเริ่มคืบคลานเข้าสู่แผนงานการปรับปรุงพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ 2560 จนถึง มีนาคม พ.ศ. 2561 พร้อมมีการเสนอแผนการให้ คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย เป็นประธานเพื่อให้แสดงความเห็นชอบต่อรายงาน ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เริ่มเข้าสู่การคัดเลือกนักลงทุนพร้อมเซ็นต์ลงนามในสัญญา ทางด้านตัวอาคารต่างๆ ก็จะใช้ทั้งรูปแบบ PPP หรือเอกชนเท่านั้นก็ได้ แต่บริเวณอื่นๆ เช่น Runway ซึ่งจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน จำเป็นต้องเป็นการลงทุนจากภาครัฐเท่านั้น

PPP-pic

ทางด้านแผนงานขนาดเล็ก 2 อีกโครงการซึ่งทาง กรศ.กับ กระทรวงอุตสาหกรรม กำลังลงมือเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ แผนด้านทางด้านการศึกษา เช่น การสร้างแรงงานมีคุณภาพระดับอาชีวะ โดยหลักสูตรอันเกิดจากการร่วมมือของสถาบันการศึกษา ควบรวมเข้ากับแผนการท่องเที่ยว ซึ่งมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาเมืองให้มีศักยภาพระดับโลกเพื่อดึงดูดเที่ยวบินนานาประเทศมาลง ณ สนามบินอู่ตะเภา

ในขณะนี้นักลงทุนทั้งหลายกำลังจับตาดู ความก้าวหน้าของโครงการ EEC เพื่อเตรียมพร้อมการลงทุน โดยมีการตั้งเป้า 1 ปี ต้องมีนักลงทุนให้การสนับสนุน 30 ราย รวมทั้งต้องจัดทำแผนการท่องเที่ยว , การเกษตร , ด้านการศึกษา รวมทั้งผังเมืองต้องเสร็จสมบูรณ์ พร้อมต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ว่า เมืองที่กล่าวมามีความเหมาะสมกับการท่องเที่ยวด้านไหนมากที่สุด

อีกทั้งในระหว่างนี้ ก็ต้องเร่งหาทางดึง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายการลงทุน เช่น การดึง LAZADA เว็บไซต์ขายของออนไลน์เจ้าใหญ่ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม Digital , airbus Rolls-Royce’s เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน , Toyota เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่หรือรถยนต์ไฟฟ้า WHA เป็นต้น รวมทั้งผู้ลงทุนอีกอีก 6-7 ราย ซึ่งมีความพร้อมลงทุนในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ผสมผสานไปกับการทำโครงสร้างพื้นฐาน ภายในระยะเวลา 5 ปี จึงจะเห็น EEC เฟสแรกเสร็จสมบูรณ์