AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

ขนส่งจ่อขึ้นราคาระบบสาธารณะหลังปีใหม่

ขนส่งจ่อขึ้นราคาระบบสาธารณะหลังปีใหม่

ปี 2561 รายจ่ายของมนุษย์ในเมืองกรุงจะเพิ่มขึ้นอีก โดยเฉพาะในเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง โดยเน้นระบบสาธารณะ เริ่มจาก ประกาศและกฎกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ 1 มกราคม 2561 ได้แก่ ข้อกำหนดค่าโดยสารสำหรับรถแท็กซี่ จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร จะถูกกำหนดโดยจากเกณฑ์ระยะทางของ 2 กิโลเมตรแรก เก็บค่าโดยสารไม่เกิน 50 บาท และกิโลเมตรถัดไป เก็บค่าโดยสารกิโลเมตรละไม่เกิน 12 บาท ในกรณีรถติดไม่สามารถเคลื่อนที่ตามปกติวิสัย ให้เก็บค่าโดยสารนาทีละไม่เกิน 3 บาท ส่วนค่าบริการอื่นๆ เช่น กรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการกำหนดไม่เกิน 50 บาท กรณีจ้างมาจากท่าอากาศยาน หรือสถานที่ประกาศกำหนด โดยรถยนต์รับจ้างนั้นจอดรถเพื่อรอผู้โดยสารอยู่ในสถานที่ดังกล่าว คือ ไม่เกินหนึ่ง 100 บาท ส่วนรถยนต์รับจ้าง จดทะเบียนในต่างจังหวัด กำหนดค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร ให้ถือเกณฑ์ระยะทาง 2 กิโลเมตรแรก คือไม่เกิน 100 บาท และกิโลเมตรถัดไป กิโลเมตรละไม่เกิน 120 ในกรณีรถติดไม่สามารถเคลื่อนที่ตามปกติวิสัยคิดอัตรานาทีละไม่เกิน…

การขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Logistics เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการวางแผน , ดำเนินงาน รวมทั้งการควบคุมงานขนย้าย , การรวบรวม , กระจายสินค้า , บริการ จากต้นทางไปยังปลายทางให้เกิดความลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า Logistics แบ่งออกเป็นการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการส่งสินค้าไปในประเทศเดียวกัน สามารถแบ่งวิธีการขนส่งออกได้ ดังนี้ การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รถกระบะ , รถบรรทุก ,มอเตอร์ไซค์ จัดเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ซึ่งในปัจจุบันถนนหนทางต่างๆมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึง เป็นการขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้รับได้โดยตรง รถไฟ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก มีระยะทางไกล มีข้อดีคือค่าบริการที่ไม่สูง และมีการกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งมีความปลอดภัยสูง การขนส่งทางน้ำ เป็นวิธีการขนส่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางหลักทั้งการขนส่งสินค้า และเดินทาง เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ในปริมาณมาก มีค่าบริการต่ำ การขนส่งทางอากาศ เป็นวิธีอันรวดเร็วมากที่สุด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายก็แพงมากที่สุด เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่แตกหักง่าย เช่น ผัก-ผลไม้ , เครื่องประดับ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก…

การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้ Container

การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้ Container

ปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ จะนิยมใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือ Container Ship เป็นสำคัญ โดย Container เป็นตู้ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมขนาดใหญ่ มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต การขนส่งทางเรือจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เหตุผลคือ มันมีต้นทุนในการขนส่งต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเล จะเป็นการขนส่งด้วยระบบตู้ Container Box ซึ่งสินค้าที่จะขนส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงตู้ พร้อมขนย้ายตู้ขึ้นไปไว้บนเรือ Container Ship อันมีลักษณะพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งท่าเรือสำหรับจอดเรือประเภทนี้ จำต้องมีการสร้างแบบในลักษณะเฉพาะ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ , เขื่อนกั้นคลื่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยผู้ที่สนใจในการขนส่งเส้นทางนี้ จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตู้ Container Box เป็นตู้ขนาดมาตรฐานทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีความแข็งแรงนำมาวางเรียงซ้อนกันได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด เพื่อให้แต่ละตู้ยึดติดกัน ส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2…