AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการขนส่งสินค้าทางอากาศ

        การขนส่งสินค้าทางเครื่องบนหรือทางอากาศนั้นกำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการขนส่งสินค้าต่างๆทางอากาศได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ เพราะระบบขนส่งสินค้าที่ต้องส่งออกไปยังต่างประเทศหรือในประเทศนั้น ก็จะได้รับความรวดเร็วและสิ่งของไม่เกิดความเสียหาย และได้จัดแยกประเภทสินค้าในการขนส่งอีกด้วย โดยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าอีกด้วย เพราะมีบริษัทลองรับการฝากส่งสินค้าเหล่านี้หลากหลายที่อีกด้วย โดยเป็นการประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้าไปในตัว และราคาก็จะคิดตามระยะทางในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งเหล่านี้จะทำการบวกภาษีต่างๆลงในใบเสร็จชำระเงินของท่านแล้วอีกด้วย ซึ่งถือว่าดีต่อการส่งสินค้าไปยังจังหวัดไกลๆและต่างประเทศอีกด้วย         การขนส่งสินค้าทางอากาศ คือการขนส่งสินค้าทางเครื่องบินที่ประหยัดเวลาและได้สินค้าอย่างแน่นอน โดยสมัยนี้การขนส่งสินค้าทางอากาศกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก  ซึ่งการจัดส่งสินค้าทางอากาศนั้นจะได้สินค้าที่รวดเร็วกว่าการขนส่งทางรถยนต์  โดยการขนส่งสินค้าทางอากาศนั้นจะซึ่งจะมีขั้นตอนเหมือนๆกันกับการขนส่งทางน้ำหรือทางบกนั้นเอง โดยประโยชน์ของการขนส่งทางอากาศก็คือ จะสามารถส่งสินไปยังต่างประเทศได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจะมีโกดัง หรือ คลังจัดเก็บสินค้าเพื่อรอทำการส่งไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะแยกประเภทสินค้าออกเป็นตามละประเภท โดยสินค้าที่ลูกค้านำมาส่งนั้นจะมีหลายอย่างด้วยกันเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างจะมีอายุการเก็บรักษาไม่เหมือนกัน  ยกตัวอย่างเช่น ผักผลไม้ สามารถเน่าเสียได้และจะไม่ได้รับความสดใหม่ ซึ่งถ้าเราไม่รีบนำส่งนั้นสินค้าก็จะไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าสั่งสินค้าของทางร้านไปนั้นเอง โดยจะจัดเที่ยวบินในการขนส่งสินค้าต่างๆเอาไว้ตามละประเภทด้วยกัน เพราะจะได้เป็นการระบายสินค้านำส่งอย่างกระจายกันออกไป เพราะสินค้ามีหลายประเภทและการรองรับของสนามบินต่างๆก็ได้มีการรองรับที่ดีและได้คุณภาพ ซึ่งขั้นตอนในการส่งสินค้านั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยจะมีขั้นตอนดังนี้ –    1.นำสินค้าที่ต้องการส่งบรรจุลงในหีบห่อที่ได้มาตรฐาน –    2. นำสินค้าไปยังจุดบริการรับส่งสินค้า –    3. พนักงานรับสินค้าและให้เลขตรวจเช็คทางระบบมา –    4. บริษัททำการขนส่งสินค้าดังกล่าวไปยังจุดหมาย         ซึ่งขั้นตอนในการขนส่งสินค้าต่างๆก็จะถูกคัดประเภทสินค้าในการส่งก่อนทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าถ้านำสินค้าแยกประเภทแล้วสินค้าจะไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และจะสามารถจัดส่งได้สะดวกขึ้นตามเที่ยวบินที่ใช้ในการส่งสินค้านั้นเอง

ปัญหาในการส่งของช้าของบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ

ปัญหาในการส่งของช้าของบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆ

        โดยบริษัทรับส่งสินค้าสมัยนี้ได้มีให้เราเลือกหลายบริษัทว่าจะใช้บริการบริษัทใด  โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้าจะพบเจอบ่อย ในช่วงวันหยุดยาวของเทศกาลต่างๆนั้นเอง เพราะว่าตามบริษัทจะกำหนดวันหยุดยาวไว้เลย เปัญหาในการส่งของช้าของบริษัทขนส่งสินค้าต่างๆพื่อให้พนักงานได้พักผ่อนกันในช่วงเทศกาล ซึ่งในวันหยุดก็จะไม่มีการจัดส่งสินค้าอะไรทั้งนั้น และส่วนใหญ่จะติดเสาร์อาทิตย์ในการส่งสินค้าล่าช้า เพราะว่าวันอาทิตย์ในส่วนใหญ่หลายบริษัทจะหยุดทำการกันวันนั้นเอง ซึ่งเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการส่งสินค้าล่าช้า ปัจจัยของการส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่ากำหนด         ปัญหาในการส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าวันเวลาที่กำหนดคือ ซึ่งในส่วนใหญ่สาเหตุของการส่งสินค้าล่าช้าก็จะมาจากลูกค้าบ้าง และสินค้าตกหล่นอยู่ในโกดังนั้นเอง  และเหตุผลหลักๆเลยคือสินค้าตกหล่นอยู่ในโกดังเพราะความบกพร่องของพนักงานนั้นเอง ซึ่งถ้าเจอสาเหตุนี้ลูกค้าก็จะไม่พอใจในบริษัทขนส่งสินค้าแห่งนี้ เพราะว่าไม่มีความรับผิดชอบในการดูแลสินค้าของลูกค้า และลูกค้าก็สามารถฟ้องร้องบริษัทนั้นได้ เรื่องของการทำสินค้าหายและไม่มีความรับผิดชอบนั้นเอง แต่ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่ในความดูแลของบริษัทและสัญญาตามที่ระบุไว้ บริษัทก็ต้องรับผิดชอบสินค้าตามจำนวนเงินในสัญญาว่ารับผิดชอบกี่เปอร์เซ็นต์ โดยเหตุการณ์นี้จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เพราะว่าลูกค้าจะโทรมาตามเป็นหลักนั้นเอง และให้พนักงานตรวจสอบสินค้าว่าหลงอยู่ในโกดังหรือไม่ และให้พนักงานรีบจัดส่งให้นั่นเอง และปัญหาอีกอย่างก็คือลูกค้าเขียนที่อยู่ไม่ชัดเจนนั้นเอง สินค้าถึงถูกตีกลับมาเพราะว่าไม่มีคนรับสินค้า โดยเหตุผลนี้จะถูกพบเจอบ่อยเพราะว่าเป็นความบกพร่องของลูกค้าในการจ่าหน้าซองสินค้า คือจ่าหน้าซองไม่ครบถ้วนและไม่ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้นั้นเอง เจ้าหน้าที่เลยไม่รู้จะติดต่อยังไงเลยทำการตีสินค้ากับไปยังผู้ส่งนั้นเอง เพื่อให้ทำการติดต่อเจ้าของสินค้า ให้มารับและได้ทำการขอที่อยู่ใหญ่นั้นเองเพื่อทำการจัดส่งที่ถูกต้องเป็นหลัก และข้อนี้จะพบเจอบ่อยมากๆในการส่งสินค้า         โดยปัญหาในการส่งของล่าช้านี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งทางบริษัทและตัวลูกค้าเอง เพราะถ้าสินค้าตกหล่นอยู่ในบริษัทก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเขาที่ไม่ตรวจเช็คสินค้าให้ดีก่อนในการนำส่ง แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของลูกค้าก็คือเขียนที่อยู่ผิดและไม่ครบถ้วน โดยไม่มีการทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ในการโทรให้มารับสินค้าในกรณีไปส่งแล้วไม่มีคนรับสินค้านั้นเอง และเหตุผลพวกนี้ก็คือเหตุผลหลักๆของการขนส่งสินค้าล่าช้านั้นเอง

บริษัทขนส่งสินค้าของรัฐบาลและเอกชน

บริษัทขนส่งสินค้าของรัฐบาลและเอกชน

        สมัยนี้ได้มีบริษัทรับขนส่งสินค้าจำนวนมากเติบโตขึ้นมา เพราะกระแสการรับส่งสินค้าได้รับความนิยมอย่างมาก จึงเป็นที่สนใจในการทำธุรกิจในการขนส่งสินค้ากันมากขึ้นในสมัยนี้ และการใช้บริการชองลูกค้านั้นก็จะดูเวลาในการขนส่งสินค้าว่าถึงมือลูกค้าเร็วไหม และสินค้าได้รับความเสียหายไหม และนี้คือปัจจัยสำคัญในการใช้บริการครั้งต่อไปของลูกค้านั้นเอง ว่าสินค้าส่งไหวและสภาพดีตามที่ต้องการรีเปล่า ด้วยเหตุผลนี้เลยทำให้การบริการของบริษัทอื่นๆที่รับส่งสินค้าได้นำไปปรับปรุง และนำมาใช้ในการดูแลรักษาสินค้าที่ได้นำมาใช้บริการนั้นเอง โดยหลักสำคัญแล้วความต้องการของลูกค้าคือ สินค้าส่งไวตามเวลาที่แจ้งไว้ สินค้าไม่มีปัญหาหรือเสียหายแต่อย่างใด สามารถตรวจเช็คสินค้าได้สะดวกและปลอดภัยในการใช้บริการ และราคาไม่ได้สูงสักเท่าไหร่ในการส่งสินค้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวสำคัญมากในการใช้บริการของลูกค้านั้นเอง         โดยเราสามารถมั่นใจในการใช้บริการของบริษัทต่างๆได้ เพราะการได้รับการบริการที่ดีและสะดวกต่อการนำสินค้าไปส่งยังจุดบริการใกล้บ้านนั้น ถือว่าเป็นการสะดวกในการเดินทางอีกด้วย และเหตุผลนี้คือข้อดีของการใช้บริการของลูกค้านั้นเอง และการดูรักษาสินค้าของลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งถ้าเรารักษาสินค้าที่นำมาฝากส่งดีลูกค้าก็จะพอใจในการดูแลของเราอย่างมาก และก็จะแนะนำให้ลูกค้าคนอื่นๆมาใช้บริการของเราอีกด้วย         ด้วยเหตุผลพวกนี้เราจึงต้องบริหารให้บริษัทของเรารักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ เพื่อการดำเนินธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า โดยลูกค้าเชื่อใจเราแล้วก็จะใช้บริการของเราอยู่ตลอดและเหตุผลข้อนี้ก็จะทำให้เราควรรักษาลูกค้าทุกคนไว้ และคงมาตรฐานการบริการเอาไว้ตลอดไม่ว่าจะเปิดมานานขนาดไหนก็ตาม ซึ่งลูกค้าไว้ใจและเชื่อมั่นในการทำงานของเราแล้วเขาก็จะใช้บริการของเราอยู่ตลอดโดยไม่ไปใช้บริการที่อื่นเลย และเรื่องราคาและเวลาในการขนส่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ซึ่งลูกค้าจะดูเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ถ้านำไปเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วบริษัทของคุณขนส่งได้รวดเร็วกว่า และเลขสามารถตรวจเช็คได้ตลอดแสดงว่าคุณไว้วางใจได้ในการขนส่งสินค้านั้นเอง เพราะถือว่าบริษัทของคุณไม่ทำงานช้าและดำเนินการขนส่งสินค้าอยู่ตลอดนั้นเอง โดยมุมมองของคนอื่นจะมองไม่เหมือนกันเพราะในการตลาดนั้นมีบริษัทรับส่งสินค้าอยู่หลายที่ และเขาจะเปรียบเทียบกันที่การบริการและเวลาในการทำงานเป็นต้นนั้นเอง