AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

อัตราการคิดค่าระวางเรือ

อัตราการคิดค่าระวางเรือ

การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้ Container ทางเรือ เป็นรูปแบบการขนส่งอีกแบบหนึ่งที่ได้มาตรฐาน และสามารถขนของได้คราวล่ะจำนวนมาก ในราคาต่ำกว่าการขนส่งทางอื่น วิธีการคิดค่าระวางเรือ ในปัจจุบันนี้ การขนส่งสินค้าส่วนมากซึ่งใช้การขนส่งทางทะเล จะเป็นการเรียกใช้บริการเรือ Container Ship เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการ จึงควรทำความเข้าใจในเรื่องลักษณะรวมทั้งประเภทของ Container โดยจะเป็นแบบ Durable Packing ซึ่งเป็นลักษณะตู้ที่ทำด้วยเหล็ก , อลูมิเนียม มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต ทั้งนี้บริษัทขนส่ง จะเป็นผู้จัดหาตู้ Container ให้ คุณต้องทำการจองตู้ล่วงหน้า ผ่านเอกสาร Shipping Particular เรียกกันสั้นๆง่ายๆว่าใบ Booking นั่นเอง ทั้งนี้รายละเอียดที่จะกรอกเข้าไป จะต้องมีความสอดคล้องกับ Letter of Credit (L/C) ด้วย ส่วนเอกสารที่ใช้เป็นใบรับสินค้า จะเรียกว่า Bill of Lading (B/L) หรือใบตราส่ง โดยเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมาก ใช้ในการส่งเอกสาร…

ตู้สำหรับครอบครัวขนย้ายสิ่งของทุกอย่าง

ตู้สำหรับครอบครัวขนย้ายสิ่งของทุกอย่าง

บริษัท Siam International Freight Lines ได้เปิดให้บริการสาขาในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ Siam International Freight Lines เป็นบริษัท Partner ของ Siam International ซึ่งดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 1989 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Los Angeles โดยเป็นบริษัทของชาวไทยแห่งแรกในสหรัฐฯ ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและทางทะเล ภายใต้กฎของ IATA และ Federal Maritime Commissioner ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องและมีระเบียบ ทางบริษัท Siam International Freight Lines ให้บริการตู้ขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับครอบครัวซึ่งจำเป็นขนย้ายสิ่งของทุกอย่างข้ามประเทศ สำหรับครอบครัวที่ต้องการขนย้ายเครื่องใช้ในบ้านทุกชิ้น โดยมีจำนวนมากพอที่สามารถบรรจุให้เต็มตู้ Container ได้ เป็นการส่งเต็มตู้ หรือการเหมาตู้ Container เป็นของครอบครัวตนเองได้เลย เมื่อทำการเหมาแล้วทางบริษัทไม่มีสิทธินำสิ่งของผู้อื่นเข้ามาปะปนหรือรวมส่งด้วยอย่างเด็ดขาด การเหมาตู้ ทางบริษัทจะทำการจัดส่งตู้ Container ตามขนาดที่ต้องการไปหาคุณถึงที่พักอาศัย แต่ก่อนที่ทางบริษัทจะนำตู้ Container ส่งไปให้ คุณจำเป็นต้องศึกษากฎหมายรวมทั้งความสะดวกให้ดีก่อน เช่น…

เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้า

เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้า

การขนส่งทางเรือจะเป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีมากมายหลายประเภท สามารถส่งสินค้าได้คราวล่ะจำนวนมาก ราคาย่อมเยากว่าการขนส่งทางอื่นๆ ดังนั้นการขนส่งทางเรือจึงจัดเป็นการขนส่งอันมีความสำคัญที่สุดอีกทั้งยังมีคนใช้บริการมากที่สุด หากนำไปเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ เพราะมีต้นทุนในการขนส่งต่ำและขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยสินค้าที่ส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงในตู้ หลังจากนั้นก็ขนย้ายตู้ไปขึ้นไว้บนเรือ Container Ship เรือขนส่งนี้จะมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการขนสินค้าด้วย โดยท่าเรือที่สามารถรองรับเรือประเภทนี้  ต้องเป็นท่าเรือเฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจอดเรือขนส่ง ทั้งในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีทั้ง ท่าเทียบเรือ, เขื่อนกั้นคลื่น, สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายต้องครบ เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้าถ้าเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ ความล่าช้าของการขนส่งทางเรือ มีสาเหตุมาจากการขนส่งทางน้ำนั้นมีการบรรจุปริมาณสินค้าต่อเที่ยวแบบมหาศาล จึงส่งผลให้อัตราวิ่งของเรือขนส่งช้ามาก ระยะเวลาในการขนส่งก็เลยนาน ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งน้ำอัดลมจากกรุงเทพไปจังหวัดชลบุรี ถ้าส่งโดยทางรถจะใช้เวลา 5 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการขนส่งทางเรือจะใช้เวลา 3 วัน เป็นต้น จากความล่าช้านี้เองอาจส่งผลกระทบต่อ Inventory Turn ได้ หากลองมองจากตัวอย่างที่ยกมา สินค้าที่ส่งจากกรุงเทพไปชลบุรีใช้เวลา 5 ชั่วโมง เมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อย การดำเนินงานในเรื่องของใบเสร็จรวมทั้งการจ่ายเงินก็สามารถทำได้เลย ในวันเดียวกันกับที่ส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ แต่การขนส่งทางเรือใช้เวลา 3-4 วัน กว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินล่าช้าไปอีก 3-4 วัน จากปัจจัยตรงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนรวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นๆ…