AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

การขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

Logistics เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการวางแผน , ดำเนินงาน รวมทั้งการควบคุมงานขนย้าย , การรวบรวม , กระจายสินค้า , บริการ จากต้นทางไปยังปลายทางให้เกิดความลุล่วงตามความต้องการของลูกค้า Logistics แบ่งออกเป็นการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นการส่งสินค้าไปในประเทศเดียวกัน สามารถแบ่งวิธีการขนส่งออกได้ ดังนี้ การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รถกระบะ , รถบรรทุก ,มอเตอร์ไซค์ จัดเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ซึ่งในปัจจุบันถนนหนทางต่างๆมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น มีถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึง เป็นการขนส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้รับได้โดยตรง รถไฟ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก มีระยะทางไกล มีข้อดีคือค่าบริการที่ไม่สูง และมีการกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน รวมทั้งมีความปลอดภัยสูง การขนส่งทางน้ำ เป็นวิธีการขนส่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยใช้แม่น้ำลำคลองเป็นเส้นทางหลักทั้งการขนส่งสินค้า และเดินทาง เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ในปริมาณมาก มีค่าบริการต่ำ การขนส่งทางอากาศ เป็นวิธีอันรวดเร็วมากที่สุด แต่ก็มีค่าใช้จ่ายก็แพงมากที่สุด เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่แตกหักง่าย เช่น ผัก-ผลไม้ , เครื่องประดับ เป็นต้น ไม่เหมาะกับสินค้าขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก…

การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้ Container

การขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้ Container

ปัจจุบันนี้การขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ จะนิยมใช้การขนส่งทางทะเลด้วยเรือ Container Ship เป็นสำคัญ โดย Container เป็นตู้ทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียมขนาดใหญ่ มีขนาดมาตรฐาน คือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต การขนส่งทางเรือจัดเป็นการขนส่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งยังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอื่นๆ เหตุผลคือ มันมีต้นทุนในการขนส่งต่ำ และสามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก โดยรูปแบบการขนส่งทางทะเล จะเป็นการขนส่งด้วยระบบตู้ Container Box ซึ่งสินค้าที่จะขนส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงตู้ พร้อมขนย้ายตู้ขึ้นไปไว้บนเรือ Container Ship อันมีลักษณะพิเศษ เหมาะสำหรับใช้ในการขนส่งสินค้า ซึ่งท่าเรือสำหรับจอดเรือประเภทนี้ จำต้องมีการสร้างแบบในลักษณะเฉพาะ ที่เรียกว่า Terminal Design เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ , เขื่อนกั้นคลื่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยผู้ที่สนใจในการขนส่งเส้นทางนี้ จะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตู้ Container Box เป็นตู้ขนาดมาตรฐานทำด้วยเหล็กหรืออลูมิเนียม มีความแข็งแรงนำมาวางเรียงซ้อนกันได้ไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น โดยจะมียึด เพื่อให้แต่ละตู้ยึดติดกัน ส่วนใหญ่แล้วจะมีประตู 2…

กางแผน PPP ลงทุน 4 โครงการ EEC ปี’61

กางแผน PPP ลงทุน 4 โครงการ EEC ปี’61

กางแผน PPP ลงทุน 4 โครงการ EEC ปี’61 กรศ.กับ กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกันเพื่อเร่งแผนสร้างบุคลากรส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับทันทีนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการแห่ง กรศ. ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้ทาง กรศ.ได้จัดทำแผนงานโครงการร่วมกับลงทุนจากภาคเอกชน หรือ PPP เป็นโครงการขนาดใหญ่ 4 โครงการหลัก ตั้งอยู่ในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อันประกอบไปด้วยจังหวัด ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา และดำเนินการพัฒนา สนามบินอู่ตะเภา ,ศูนย์ซ่อมบำรุงอู่ตะเภา , รถไฟฟ้าความเร็วสูง ปลอดมลภาวะ ซึ่งเชื่อมต่อกับ 3 สนามบิน , ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 , ท่าเรือมาบตาพุดเฟส 3 เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการกำหนดร่างขอบข่ายของงาน หรือ TOR ทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 ต่อมาจึงจะเริ่มคืบคลานเข้าสู่แผนงานการปรับปรุงพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา โดยเริ่มตั้งแต่…