AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จ.ลำปาง Thai beverage logistics สร้างความแข็งแกร่ง ขึ้นผู้นำระบบขนส่งของอาเซียน

เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จ.ลำปาง Thai beverage logistics สร้างความแข็งแกร่ง ขึ้นผู้นำระบบขนส่งของอาเซียน

บริษัท Thai beverage logistics จำกัด เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ที่ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นฐานในการกระจายสินค้า ในบริเวณภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำระบบการขนส่งของอาเซียน พร้อมรองรับการกระจายสินค้าอย่างครอบคลุม ทั่วถึงตามหลักวิสัยทัศน์ 2020 ปัจจุบัน บริษัท Thai beverage logistics จำกัด รับผิดชอบการขนส่งสินค้ากลุ่ม Thai beverage ปริมาณ 4,000 ล้านลิตร/ปี มีศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ถึง 3 แห่ง คือ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งปี 2555 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งปี 2556 ส่วนจังหวัดลำปาง ก่อตั้งปี 2560 รวมทั้งศูนย์ขนส่งหลัก 2 แห่ง คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมศูนย์ขนส่งย่อยอีก 13 แห่ง โดยมีรถขนส่งสินค้า ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ…

ลงเสาเอกโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้า”เชียงของ”ฮับโลจิสติกส์ชายแดนไทย-ลาว

ลงเสาเอกโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายขนส่งสินค้า”เชียงของ”ฮับโลจิสติกส์ชายแดนไทย-ลาว

กรมการขนส่งทางบก ได้ประกอบพิธีบวงสรวงยกเสาเอก ณ อาคารเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า จ.เชียงราย โดยสร้างบนพื้นที่กว่า 336 ไร่ บนถนนทางหลวง 1356 ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 เป็นระยะทาง 1 กม. ใช้งบก่อสร้างไปทั้งหมด 1,360 ล้านบาท ตามแผนจะก่อสร้างจะพร้อมเปิดให้บริการระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ให้กลายเป็นเส้นทางการค้าในเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ซึ่งเชื่อมต่อลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งยังเป็นการรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงรายอีกด้วย เป็นการเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน เชื่อมไทย – ลาว – จีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 และถนนสาย R3A เพื่อเป็นการยกระดับการขนส่งสินค้า รวมทั้งรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีนฝั่งตะวันตก ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อีกทั้งยังมีการรองรับการเปลี่ยนวิธีการขนส่งสินค้า จากเดิมแบบถนนไปสู่แบบระบบราง ตามแผนการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยมันจะทำให้อำเภอเชียงของกลายเป็นเมืองเอกทางด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ หรือ Logistic Hub เป็นการรูปลักษณ์ของ จ.เชียงราย ให้กลายเป็น Logistic…

ไร้รอยต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน

ไร้รอยต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน

ไร้รอยต่อโครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการใหม่ล้ำหน้าที่ใช้โครงสร้างที่มีอยู่แล้วของ Airport Rail Link ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ก็มีการก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435 เมตร เพิ่มส่วนต่อขยาย 2 แห่ง จากสถานีพญาไท ไปสุดสนามบินดอนเมือง กับ สถานีลาดกระบัง ไปสุดสนามบินอู่ตะเภา พร้อมเปิดทางเข้า – ออกสนามบิน จากการใช้ทางเดิมของ Airport Rail Link เป็นส่วนใหญ่ รวมระยะทั้งหมดทาง 220 กม. ซึ่งรถไฟความเร็วสูงนี้มีความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง สำหรับ ของสถานีสุวรรณภูมิ ถึง สถานีอู่ตะเภา มีความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง จากสถานีดอนเมือง ถึง สถานีสุวรรณภูมิ ประกอบไปด้วยทางขึ้น – ลง 9 แห่ง ได้แก่ ดอนเมือง , บางซื่อ , มักกะสัน ,…