AUTRANS บริการขนส่งทุกรูปแบบ


ราคาถูก รวดเร็ว ทันใจ


HOMEFaqs

เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้า

เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้า

การขนส่งทางเรือจะเป็นการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์นั้นมีมากมายหลายประเภท สามารถส่งสินค้าได้คราวล่ะจำนวนมาก ราคาย่อมเยากว่าการขนส่งทางอื่นๆ ดังนั้นการขนส่งทางเรือจึงจัดเป็นการขนส่งอันมีความสำคัญที่สุดอีกทั้งยังมีคนใช้บริการมากที่สุด หากนำไปเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ เพราะมีต้นทุนในการขนส่งต่ำและขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ โดยสินค้าที่ส่งจะต้องมีการนำมาบรรจุลงในตู้ หลังจากนั้นก็ขนย้ายตู้ไปขึ้นไว้บนเรือ Container Ship เรือขนส่งนี้จะมีขนาดใหญ่มาก อีกทั้งยังได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในการขนสินค้าด้วย โดยท่าเรือที่สามารถรองรับเรือประเภทนี้  ต้องเป็นท่าเรือเฉพาะ เพื่อให้มีความเหมาะสมในการจอดเรือขนส่ง ทั้งในด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม ต้องมีทั้ง ท่าเทียบเรือ, เขื่อนกั้นคลื่น, สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายต้องครบ เพราะอะไรการขนส่งทางเรือถึงล่าช้าถ้าเทียบกับการขนส่งแบบอื่นๆ ความล่าช้าของการขนส่งทางเรือ มีสาเหตุมาจากการขนส่งทางน้ำนั้นมีการบรรจุปริมาณสินค้าต่อเที่ยวแบบมหาศาล จึงส่งผลให้อัตราวิ่งของเรือขนส่งช้ามาก ระยะเวลาในการขนส่งก็เลยนาน ยกตัวอย่างเช่น การขนส่งน้ำอัดลมจากกรุงเทพไปจังหวัดชลบุรี ถ้าส่งโดยทางรถจะใช้เวลา 5 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการขนส่งทางเรือจะใช้เวลา 3 วัน เป็นต้น จากความล่าช้านี้เองอาจส่งผลกระทบต่อ Inventory Turn ได้ หากลองมองจากตัวอย่างที่ยกมา สินค้าที่ส่งจากกรุงเทพไปชลบุรีใช้เวลา 5 ชั่วโมง เมื่อสินค้าได้ถูกส่งไปถึงมือลูกค้าเรียบร้อย การดำเนินงานในเรื่องของใบเสร็จรวมทั้งการจ่ายเงินก็สามารถทำได้เลย ในวันเดียวกันกับที่ส่งสินค้าออกจากบริษัทฯ แต่การขนส่งทางเรือใช้เวลา 3-4 วัน กว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้าก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินล่าช้าไปอีก 3-4 วัน จากปัจจัยตรงนี้ อาจส่งผลกระทบต่อเงินสดหมุนเวียนรวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติมในกิจการอื่นๆ…

ภาคเอกชนจังหวัดอุดรจี้รัฐเร่งพัฒนาการขนส่งเพื่อรองรับ AEC

ภาคเอกชนจังหวัดอุดรจี้รัฐเร่งพัฒนาการขนส่งเพื่อรองรับ AEC

ผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดอุดร เร่งจี้รัฐบาล ผ่านทางกรอ.เพื่อให้รีบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคม ทั้งเรื่องเดิมและเรื่องใหม่ เรื่องเดิม คือ จากวงแหวนรอบ 2 ให้ขยายไป 6 เลยวงแหวนตะวันออก จนล่าสุดมีการปลุกแผนถนนบริเวณผังเมือง 4 สาย และกรมทางเสนองบไป 3 โครงการ รอลุ้นจากสำนักงบ นายสวาท ประธานหอการค้า จังหวัดอุดรธานี ออกมากล่าวว่า คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของ จ.อุดรธานี ทั้งนี้ผลการประชุมได้ให้ความเห็นชอบในข้อเสนอของหอการค้า จ.อุดรธานี และภาคเอกชนของอุดรธานี ในการต้องการผลักดันให้เกิดถนนขึ้นมาอีกหลายสาย เนื่องจากสภาพจุดศูนย์กลางของอุดรธานีที่เชื่อมไปยังจังหวัดอีสานตอนบน และประเทศลาว จากการสำรองพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองมีการเติบโตเร็วมาก แต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน, การพัฒนาคมนาคม, การขนส่งยังกลับทำไม่สมบูรณ์อย่างที่ควรจะเป็น จากจุดนี้ถ้าหากยังไม่เร่งพัฒนามันจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งภูมิภาค เราการต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในเรื่องของ การอำนวยความสะดวก สร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ โดยการเปิดเส้นทางคมนาคมในบริเวณที่ถูกปิดล้อม เป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการพยายามผลักดันจะทำให้เกิดวงแหวนรอบ 2 แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับความชัดเจนจากรัฐบาล จึงรีบพยายามผลักดันขยายถนนวงแหวนรอบแรก ในฝั่งตะวันออก ตั้งแต่แยก Bypass  อุดรธานี-ขอนแก่น ไปจนถึง Bypass  อุดรธานี-หนองคาย…

การขนส่งโดยรถไฟในประเทศไทย

การขนส่งโดยรถไฟในประเทศไทย

ระบบขนส่ง หรือ logisticsในปัจจุบันนี้นับเป็นอีก 1 ปัจจัยหนึ่งอันยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าการลงทุนของแต่ละธุรกิจ เพราะ logistics จัดเป็นต้นทุนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะในภาคเกษตร,  อุตสาหกรรม หรือการบริการ  ยิ่งมีผลกระทบจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญอันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลกแล้ว เพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการด้าน logistics ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้ โดยแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การลดเที่ยวเปล่า เป็นการบริหารส่งสินค้าแบบไปกลับ , การใช้พลังงานทดแทนน้ำมัน , การใช้ระบบ GPS วางแผนเส้นทางเดินรถเพื่อไปทางที่เร็วที่สุด เป็นต้น  เพราะฉะนั้นการเลือกรูปแบบของการขนส่งไม่ว่าจะเป็น ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ควรเลือกให้เหมาะสมกับสินค้า ก็เป็นอีก 1 วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดต้นทุนทาง logistics ไปได้ การขนส่งทางรถไฟ  เริ่มขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือในสมัยรัชกาลที่ 5โดยการขนส่งทางรถไฟในประเทศไทยกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ.2429 เป็นการขนส่งจากกรุงเทพถึงสมุทรปราการ จำนวน 21 กิโลเมตร หลังจากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2439 ได้มีการเปิดทางรถไฟระหว่างกรุงเทพ อยุธยา เป็นระยะทาง 71 กิโลเมตร…